Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze ( DSO)

Dźwiękowy system ostrzegawczy - służy do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora.

Budynki, w których stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego jest obligatoryjne, wymienione są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dziennik Ustaw z dnia 11 maja 2006 r.]

Stosowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych wymagane jest na mocy prawa w:

  • Wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej,
  • Wysokich i wysokościowych budynkach zamieszkania zbiorowego oraz mniejsze, o liczbie miejsc w budynku powyżej 200,
  • Halach widowiskowych i sportowych powyżej 1500 miejsc,
  • Kinach i teatrach na więcej niż 600 osób,
  • Szpitalach i sanatoriach z większą niż 200 liczbą łóżek w budynku,
  • Budynkach handlowych lub wystawowych:
  • Jednokondygnacyjnych o strefie pożarowej większej niż 10000 metrów  kwadratowych,
  • Wielokondygnacyjnych o strefie pożarowej większej niż 8000 metrów  kwadratowych.

 

Comments are closed.