Systemy oddymiania.

Systemy oddymiania

Zadaniem systemów oddymiania jest wykrywanie zadymiania obiektu oraz otwarciu okien oddymiających w celu odprowadzenia dymu z dróg ewakuacyjnych zadymionego obiektu.

W skład takiego systemu wchodzi centrala oddymiająca, czujniki dymu, siłowniki elektryczne lub pneumatyczne, przyciski ręcznego wyzwalania, oraz okna lub klapy oddymiające. Systemy oddymiania  mogą współpracować  z systemami wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz z centralami wentylacji budynkowych.

Comments are closed.