SYSTEMY WYKRYWAJĄCE ULATNIAJĄCY SIĘ GAZ

Systemy wykrywania wycieku gazu służą do informowania o zaistnieniu zagrożenia wybuchem z powodu ulatniającego się gazu. Systemy te można zakwalifikować do dwóch typów

Systemów o zastosowaniu przemysłowym jak i domowym.

Systemy te składają się z detektorów gazu ( różnych w zależności od rodzaju wykrywanego gazu) , centrali , sygnalizatorów akustyczno-optycznych. W niektórych przypadkach systemy wykrywania i sygnalizacji ulatniającego się gazu są integrowane z instalacjami przeciw pożarowymi w celu ogłoszenia zaistniałej potrzeby ewakuacji. Z tego typu opcji korzysta się w sklepach wielko powierzchniowych . W takich sklepach czujniki są montowane przy nagrzewniach gazowych.

Poniżej zostało przedstawione zastosowanie w systemach przemysłowych jak i domowych systemów wykrywania ulatniającego się gazu.

a.) Przemysłowe systemy detekcji wycieku gazu ziemnego i płynnego

Zastosowanie:

- kotłownie na paliwa stałe i gazowe

- hale z ogrzewaniem promiennikowym

- hale produkcyjne , na których podczas procesów technolog. wydziela się CO

- pomieszczenia z zainstalowanym urządzeniem na węgiel, koks, gaz koksowniczy

- zamknięte garaże

b.) Domowe systemy detekcji wycieku gazu ziemnego i płynnego

Zastosowanie:

- kotłownie na paliwa stałe i gazowe

- kuchnie i łazienki wyposażone w gazowe urządzenia (podgrzewacze, kuchenki, piecyki,

- liczniki, butle, przewody gazowe)

- pomieszczenia z kominkiem oraz garaże

Comments are closed.