SYSTEMY KOLEJKOWE

Działanie systemu polega na przyporządkowaniu klienta do zdefiniowanej kolejki, a potem przywołaniu go do stanowiska obsługi poprzez wyświetlenie jego numeru na odpowiednim wyświetlaczu oraz wygenerowaną zapowiedz słowną.

System kolejkowy pozwala na uporządkowanie ruchu interesantów, znacznie skraca czas oczekiwania w kolejce, zwalnia klientów z konieczności pilnowania kolejki.

Systemy kolejkowe zbudowane są z : serwera danych, stacji roboczych służących do obsługi klientów, tablic stanowiskowych, maszyny wydającej bilety z numerkami. mogę też być wyposażone w tablice kierunkowe oraz

 

Comments are closed.