Systemy alarmowe

System alarmowy to nic innego jak zespół urządzeń, których celem jest wykrycie i poinformowanie o zaistniałym niebezpieczeństwu- próbie lub wtargnięciu osób niepożądanych na ochraniany teren lub do pilnowanego budynku.

Podstawowym elementem każdego systemu alarmowego jest centrala alarmowa -mózg systemu alarmowego. Do centrali alarmowej podłączone są czujniki rozmieszczone w  chronionym obiekcie, które po wykryciu zagrożenia przesyłają informację do centrali alarmowej, która po otrzymaniu takiego sygnału uruchamia sygnalizatory alarmowe jednocześnie wysyłając informację  do odpowiednich grup reagowania jeśli klient ma wykupioną taką opcję w firmie ochroniarskiej. Centrala alarmowa może także informować o zdarzeniu właściciela obiektu jeśli ten wykaże taką potrzebę. Do systemów alarmowych można podłączyć tak zwane przyciski anty napadowe, które mogą zostać aktywowane przez personel w chwil zagrożenia, naciśnięcie takiego przycisku uruchomi alarm i wywoła procedurę jak przy włamaniu.

Nowoczesny systemy alarmowe mogą być również wykorzystywany do zarządzania automatyką budynku.

Bardzo szeroki wybór urządzeń dostępnych obecnie na rynku pozwala wykonać instalację alarmu w obiektach o różnej specyfice od małych systemów w garażach do bardzo dużych i rozległych systemów alarmowych w zespole budynków np. w grupie hal zakładu produkcyjnego.

Przykłady montażu systemów alarmowych:

- domy jednorodzinne,

- mieszkania,

- sklepy,

- garaże,

- hurtownie,

- biurowce,

- kioski,

- piwnice,

- przyczepy campingowe,

- Oraz inne w zależności od potrzeb…

 

Jesteśmy gotowi podjąć każde zlecenie jakie zostanie nam postawione przez naszych klientów.

Comments are closed.