GUARD Zakład Zabezpieczeń Elektronicznych


Funkcjonujemy nieprzerwanie od 1991 roku w oparciu o:

  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr 5971 prowadzonej przez Prezydenta Miasta Legnicy
  • Licencję nr 4239 pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia
  • Koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr L-0641/00 na prowadzenie działalności gospodarczej obejmującej usługi ochrony mienia realizowane w formie zabezpieczenia technicznego
  • Zezwolenie Nr D-13327 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na działalność związaną z wykorzystaniem energii atomowej w zakresie obrotu
  • autoryzacje i zaświadczenia producentów i dystrybutorów urządzeń systemów p.poż. i detekcji dymu, wykrywania i sygnalizacji włamania i napadu, systemów telewizji przemysłowej CCTV, okablowania strukturalnego, dźwiękowych systemów ostrzegawczych

Nasi pracownicy posiadają licencje pracownika zabezpieczenia technicznego.


Właściciel firmy posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej.